Šesť ocenení pre Iuventu Michalovce

V stredu 13. marca sa v obradnej sieni mestského úradu v Michalovciach oceňovali najlepší športovci. Chýbať samozrejme nemohla ani Iuventa Michalovce, ktorej zástupcovia si odniesli domov šesť cien. Ocenená bola hráčka prvého tímu Veronika Habánková, ako aj celok, za ktorý prebral cenu Peter Hatalčík. Individuálnu cenu dostala aj staršia dorastenka Michaela Štefanová, za ktorú cenu prebrala Veronika Habánková a za žiačky Barbora Polievková. Dve zvyšné ocenenia si odniesli staršie dorastenky a staršie žiačky. Viac