Prihláška Slovak Open Handball

Pre každé družstvo alebo  kategóriu musí byť samostatná prihláška. Prihlášku pre mladších žiakov, mladšie žiačky a minihádzanú je potrebné poslať na e-mail: soh@iuventa-zhk.sk . Prihlášku je nutné zaslať najneskôr do 24.5.2019 na kontaktnú adresu usporiadateľa.  Po jej doručení vám bude zaslané potvrdenie s identifikačným číslom, ktoré uvediete pri platbe ako variabilný symbol. V prípade ubytovania na hoteli alebo penzióne je termín záväznej prihlášky do 21.4.2019.

Prihlaška_informácie_SOH 2019

Prihláška_SOH 2019

Kontaktné údaje usporiadateľa
Iuventa Michalovce
Špitálska 7
071 01 Michalovce
Kontaktná osoba: František Urban, Milica Tomková
mail: soh@iuventa-zhk.sk
Tel: +421 911 083 277, +421 903 411 449

Údaje pre platbu
Bankové spojenie: VÚB banka, pobočka Michalovce, Námestie slobody 3, 071 80 Michalovce
Názov účtu: Iuventa Michalovce, hádzanársky klub
IBAN: SK79 0200 0000 0013 9725 9954
SWIFT: SUBASKBX