Mladšie dorastenky

Mladšie dorastenky (ročníky narodenia 2005, 2006)

MLADŠIE DORASTENKY:
Horný rad zľava: Barbora Sabovová, Zuzana Hotovčinová, Ema Sopuchová, Vanda Čižmáriková, Laura Berešová, Juraj Rohaľ – vedúci družstva
Stredný rad zľava: Alina Kamberovič, Timea Szatmáry, Martina Vaľková Bačíková – asistentka trénera, Dušan Daniš – tréner, Katarína Dlugošová – trénerka brankárok, Jasmína Kamberovič, Sofia Sinaiová
Dolný rad zľava: Patrícia Cuperová, Padová Diana, Dariia Maruknych, Ivana Paľová, Kubičínová Kristína, Šimková Nela, Timea Alžbeta Valiska