Mladšie dorastenky (ročníky narodenia 2005, 2006)

Horný rad zľava: Sara Stanková, Laura Berešová, Timea Szatmáry, Nikola Antolíková, Zuzana Hotovčinová, Alina Kamberovič.
Stredný rad zľava: Martina Vaľková Bačíková – asistentka trénera, Nela Šimková, Viktória Kováčová, Vanda Čižmariková, Ema Sopuchová, Viktória Rohaľová, Barbora Sabovová, Jasmína Kamberovičová, Katarína Dlugošová – trénerka brankárok.
Dolný rad zľava: Ivana Paľová, Dušan Daniš – tréner, Kristína Kubičinová, Denisa Cabanová, Sara Stankova, Juraj Roháľ – vedúci družstva, Timea Alžbeta Valisková.