Vedenie klubu

Správna zostava

Vedenie klubu

IUVENTA Michalovce

iuventa-michalovce-patrik-sabov

Ing. Patrik Sabov

Prezident klubu

Ing. Jozef Sokologorský

Viceprezident klubu

Helena Aspridu

Športová riaditeľka klubu
aspridu@iuventa-zhk.sk

Mgr. Jana Čalovková

Administratívny pracovník
iuventa-zhk@iuventa-zhk.sk
0903 411 449

Správna rada

IUVENTA Michalovce

Ing. Tibor Mačuga

Člen

Ing. Patrik Sabov

Člen

Ing. Jozef Sokologorský

Člen

Mgr. Martin Nebesník

Člen

MUDr. Maroš Eľko

Člen

Mgr. Lívia Kalaninová

Člen

Dozorná rada

IUVENTA Michalovce

Ing. Eva Ilčíková

Člen

JUDr., Ing. Erik Sibal

Člen

Ing. Viliam Paľo

Člen