Použitie sponzorského

Použitie sponzorského Chemkostav a.s. – hádzanársky klub

Použitie sponzorského Chemkostav a.s. (mesiace jednotlivo) – Iuventa s.r.o.

Rok 2018

Použitie sponzorského Tipos

Použitie sponzorského Benjamín Šimko – AGROBEN

Použitie sponzorského Montin s.r.o.