O klube

Naše poslanie a vízia

Poslanie

Hádzanou vytvárame lepší Zemplín. Hádzanou ľudí spájame a bavíme! Pre našich fanúšikov pripravujeme kvalitné športové podujatia. Priestor, kde sa môžu prísť zabaviť a oddýchnuť si od bežného života. Priestor, kde sa môžu stretnúť s priateľmi a rodinou. Priestor, kde môžu spoznať nových ľudí a nadviazať nové priateľstvá.
Nechceme, aby sa naša mládež bezcieľne túlala po uliciach, kde na ne číhajú výstrahy dnešnej doby (bary, drogoví díleri, casína a herne). Nechceme, aby bola naša mládež nalepená na telefónoch, tabletoch či počítačoch. Chceme mládež zdravú a veselú. Cheme cieľavedomú mládež, ktorá ma svoje sny a ide si za nimi.

Práve preto vytvárame dôstojne podmienky, kde môže naša mládež prostredníctvom hádzanej rozvíjať telo – myseľ – ducha. Od generálneho sponzora máme k dispozícii modernú športovú halu.

Akadémia hádzanej Iuventy Michalovce (AHIM):

 1. v kvalitných podmienkach pod dohľadom kvalitných trénerov rozvíja pohybové schopnosti
 2. športom zvyšuje emočnú aj psychickú odolnosť našej mládeže
Čo vnímame ako absolútny základ pre úspech v živote na všetkých úrovniach. V klube vytvárame prajnú a tvorivú atmosféru. Sme disciplinovaní a vytrvalí. Vzťahy v klube aj smerom vod budujeme na vzájomnej úcte a korektnosti. Transparentne komunikujeme naše zámery do budúcna a to isté očakávame aj od našich partnerov. Našim heslom je “RADOSŤ Z HRY!” Uznávame zásady správania Fair Play.
Prehrať video

Zásady správania

Fair Play

 1. V súťaži bojujeme čestne a podľa pravidiel.
 2. Uznáme, že súper je lepší, v cieli alebo po zápase mu podáme ruku, vzdáme mu tým česť.
 3. Víťazstvo nie je dôvodom k nadradenosti.
 4. I porazený si zaslúži uznanie, nie je terčom posmechu, ani skrytého.
 5. Súťaž má rovnaké podmienky pre všetkých hráčov či pretekárov.
 6. V súťaži rešpektujeme pokyny a nariadenia rozhodcov a organizátorov, riadime sa nimi.
 7. Chceme vyhrať, ale nie však za každú cenu.
 8. Diváci sú súčasťou športovej akcie, potleskom vzdajú česť víťazovi aj porazenému.
 9. Férové športové správanie je nám vlastné aj v každodenných životných situáciach.
 10. Svojím správaním ideme príkladom mladším a starším športovcom.
 11. Nikomu nenadávame ani nikoho neponižujeme a neohrozujeme.