Horný rad zľava: Jan Beňadik (tréner, športový riaditeľ), Tomáš Palovčák (vedúci družstva), Ivana Godečová, Iryna Kompaniecová, Nikoleta Trúnková, Valéria Dulinová, Jevgenija Kohučová, Marianna Rebičová, Adriana Holejová, Milica Trifunovičová, Lívia Klučková, Vladimíra Bajčiová, Jakub Soták (masér, fyzioterapeut), Boris Aspridis (asistent trénera, kondičný tréner).

Dolný rad zľava: Sanja Premovičová, Natalia Dmytrenková, Bibiana Štefaníková, Iryna Jablonská, Milica Palovčáková (trénerka brankárok), Weronika Kordowiecká, Marija Radovičová, Martina Popovcová.

Viac o kádri

Výsledky družstva